top of page

Piko

Pule/Oli

Aloha e (Nā Kū & Nālei Kahakalau)

Aloha e

Aloha e nā Akua

Aloha e nā ʻAumakua

Aloha e nā Aliʻi o Maui

Aloha e nā Kūpuna 

Aloha e nā Mākua

Aloha e ka Lehulehu

Aloha e

Greetings

Greeting to the gods

Greetings to the ancestors

Greetings to the chiefs of Maui

Greetings to the elders 

Greetings to the parents

Greetings to the multitudes

Greetings

Mahalo e (Nā Kū & Nālei Kahakalau)

Mahalo e

Mahalo e ka Lehulehu

Mahalo e nā Mākua

Mahalo e nā Aliʻi o Maui

Mahalo e nā Kūpuna 

Mahalo e nā ʻAumakua

Mahalo e nā Akua

Mahalo e

Gratitude 

Gratitude to the multitudes

Gratitude to the parents

Gratitude to the elders

Gratitude to the chiefs of Maui

Gratitude to the ancestors

Gratitude to the gods

Gratitude

E hō mai (Nā Edith Kanakaʻole)

E hō mai ka ʻike mai luna mai ē

I nā mea huna noʻeau o nā mele ē

E hō mai

E hō mai

E hō mai ē

Grant us the wisdom from above

The hidden secrets of the chants

Grant it to us

Give it to us

Give it to us

bottom of page